Hallsberg Stenkumla projekthub

Välkommen till projekthuben för projekt Hallsberg-Stenkumla. Logga in med länken upp till höger.

Hallsberg−Stenkumla, en del av Hallsberg−Degerön

Mellan Hallsberg och Stenkumla ska vi bygga dubbelspår på en cirka 14 km lång sträcka. Vi utreder var i den valda korridoren spåren ska gå, samt hur järnvägen och dess omgivningar ska utformas. När vi har ett förslag till järnvägsplan blir den tillgänglig för alla som vill lämna synpunkter. Karta för sträckan hittar du under Dokument, nedan.
Byggstart är planerad till 2021.